วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

ระบบสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล

การสำรองข้อมูล

      การสำรองข้อมูล หรือ Backup คือ เป็นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย โดยสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันทีการสำรองข้อมูลทีอยู่ 2 แบบ คือแบบออนไลน์ และออฟไลน์

ประโยชน์ของการสำรองข้อมูล


      1.เพื่อป้องกันทั้งการ ลบ หรือ ทำข้อมูลสูญหาย ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
      2.เพื่อกู้ข้อมูลเก่า เพราะดันไปแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วมีปัญหา หรือไฟล์ที่มีใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับก่อนหน้านี้
      3.เพื่อป้องกัน อุปกรณ์เก็บข้อมูลเสียหาย หรือ โดนขโมย หากอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลหายไป เราก็สามารถใช้ข้อมูลที่เราสำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่นแทนได้

ความสำคัญในการสำรองข้อมูล


      ความสำคัญหลักๆเลย คือ ข้อมูลไม่สูญหายแน่นอน หรือสามารถสูญหายได้ แต่ยากมากยิ่งขึ้น
การ Backup ข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

       1.ใช้โปรแกรม System Restore หนึ่งในโปรแกรมแบ็กอัพและรียกข้อมูลกลับคืน หากวินโดวส์มีปัญหาคุณก็สามารถใช้การ Restore ได้ทันที
       2.ใช้โปรแกรม Backup Utility เมื่อต้องการใช้โปรแกรม Backup Utility ให้ไปที่ Start->All Programs -> Accessories -> System Tools ->Backup 
      3.แบ็กอัพข้อมูลด้วยอุปกรณ์ฮาร์แวร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์แบบติดตั้งภายนอกผ่านพอร์ต USB เทปแบ็กอัพ ที่มักจะใช้กับการสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ ซิปไดรฟ์ (Zip Drive) เครื่องบันทึก DVD/CD นอกจากนั้นยังมีการใช้แฟลชเมโมรี่ความจุสูง รวมทั้งไมโครไดรฟ์ที่ใช้กับอุปกรณ์โมบายมาแบ็กอัพข้อมูลด้วยเช่นกัน
      4.ใช้ backup program เช่น Symantec NetBackup, Symantec BackupExec,norton ghost,Microsoft DPM  เป็นต้น
      5.การสำรองข้อมูลแบบ Cloud เช่น Apple iCloud, Google Drive, Dropbok, Box.net, SugarSync, Amazon Cloud Drive 


ที่มา : www.sirinuj.net

ที่มา : www.retrevo.com

การกู้ข้อมูล

   
      การกู้ข้อมูล เป็นกระบวนการที่ทำให้ข้อมูลที่สูญหาย, ข้อมูลที่เสียหาย และข้อมูลที่ไม่สามารถใช้งานได้จากสื่อบันทึกข้อมูลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งผลสำเร็จในการกู้ข้อมูลจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้ ข้อมูลนั้นใช้การไม่ได้ และการกระทำกับข้อมูลหลังจากที่เกิดความเสียหาย สาเหตุที่ทำให้ข้อมูลหาย เกิดจากความเสียหายของโครงสร้างข้อมูล ที่ทำให้ไม่สามารถอ่านหรือใช้งานข้อมูลนั้นได้

      ตามปกติ ที่พบเห็นได้บ่อยๆ ก็คือ การลบไฟล์ผิด, การฟอร์แมตผิด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก คือ ข้อมูลถูกทำลายโดยไวรัส, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาด, พาร์ติชั่น (Partition) เสีย, ปิดเครื่องผิดวิธี ไม่ใช้คำสั่งชัตดาวน์, ไฟตก เครื่องดับบ่อยๆ กรณีเหล่านี้นอกจากข้อมูลจะหายแล้ว ยังอาจทำให้สื่อบันทึกข้อมูลเสียหาย ในอาการที่เรียกว่า ฮาร์ดดิสก์เกิด Bad ได้อีกด้วย โดยใช้โปรแกรม Recuva, Disk Drill, CardRecovery เป็นต้น


ที่มา : http://www.static.techspot.com

 ซึ่งเราแบ่งการกู้ข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
      Software Recovery
      Hardware Recovery

Software Recovery

    หรือเรียกว่า "การกู้ข้อโดยซอฟต์แวร์" ซึ่งก็คือการใช้โปรแกรมในการกู้ข้อมูลนั่นเอง โดยการกู้ข้อโดยซอฟต์แวร์นั้นนับเป็นพื้นฐานเริ่มแรกของการกู้ข้อมูล การกู้ข้อมูลประเภทนี้ใช้กรณีที่ฮาร์ดแวร์หรือตัวเก็บข้อมูลไม่เสียหาย สามารถ Detect แต่ข้อมูลหายจากการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ, ไวรัส หรือการคอนฟิก (Configuration) เสียหาย การกู้ข้อมูลจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ
             ความจุของตัวเก็บของมูล + อัตราการรับส่งข้อมูล = ระยะเวลากู้ข้อมูลโดยซอฟต์แวร์

Hardware Recovery

        หรือเรียกว่า "การกู้ข้อโดยฮาร์ดแวร์" เป็นขั้นที่ 2 ในการกู้ข้อมูล โดยใช้ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลได้รับความเสียหาย Not Detect จากหลายๆ ปัจจัยเช่น ทำตกพื้น, ตกนั้า, ไฟไหม้, ช็อต เป็นต้น วิธีการเรียกง่ายๆ คือการซ่อมนั่นเอง ซึ่งก็แบ่งเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ

     External Recovery

     Internal Recoery


      External Recovery คือ การซ่อมภายนอก ยกตัวอย่างฮาร์ดดิสก์ คือ การซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Controller)

       Internal Recovery คือ การเปิดฝาครอบจานฮาร์ดดิสก์ ดูร่องรอยบนแผ่นจานเก็บข้อมูลว่าเป็นรอยหรือ ไม่ ถ้าเป็นรอยมากก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าไม่มีร่องรอยความเสียหายก็จะเปลี่ยนหัวอ่านข้อมูล แล้วนำมาลองดูว่า สามารถ Detectเห็นหรือไม่ ถ้าเห็นแล้วส่วนใหญ่น่าจะเห็นข้อมูลด้วย แต่ถ้าไม่สามารถเห็นข้อมูลก็จำเป็นต้องในวิธีกู้ข้อมูลโดยซอฟต์แวร์อีกครั้ง

             ระยะเวลาซ่อมฮาร์ดแวร์ + ระยะเวลากู้ข้อมูลโดยซอฟต์แวร์ = ระยะเวลากู้ข้อมูลทั้งหมด

หมายเหตุ : การกู้ข้อมูลประเภทนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ และถ้าเปิดฝาครอบฮาร์ดดิสก์ต้องเข้าห้อง Clean Room หรือเรียกว่าห้องปลอดฝุ่นนั่นเอง

กู้ข้อมูลเพื่ออะไร?


เพื่อให้ข้อมูลเดิมที่หายไปกลับคืนมาด้วยความรวดเร็วอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและกำลังคนในการสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมาทดแทนข้อมูลเดิมที่หายไป หรือ กู้ข้อมูลจากข้อมูลเดิมที่ไม่สามารถหาทดแทนได้อีกแล้วเช่น ข้อมูลภาพถ่ายลูกตั้งแต่กำเนิด


ที่มา : http://www.nol.in.th

แหล่งที่มา
http://www.thaiabc.com
http://www.thaicyberpoint.com
http://www.ismed.or.th
http://www.bcoms.net
http://www.mindphp.com/
http://men.kapook.com/

1 ความคิดเห็น: